Kimler Engelli Sayılır

Engelli bireyi aslında 3 gurupta inceleyebiliriz;
Ortopedik engelli; hareketler kabiliyeti kısıtlı bireyler bazen 2. Bir kişiye ihtiyaç duyabilirler.
Zihinsel engelli; normal hayatını devam ettirmesi için kesinlikle 2. Bir kişiye ihtiyaç duyarlar.
Kronik rahatsızlığı olan engelliler; kısmen veya bazen 2. Kişilere ihtiyaç duyarlar.

Engellilik oranı Sağlık bakanlığının yayınlamış olduğu engel oran cetveli ile belirlenir, burada en önemli kısım kişinin yaşamsal fonksiyonlarıdır örneğin kişinin akciğer sorunu, elinin olmamasından daha önemlidir uzuvların olmayışı hayatta kalma şansını azaltmaz ama akciğer, kalp veya karaciğer gibi organ hastalıkları kişinin ömrünü azaltır.
Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm
Yönetmeliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı tarafından müşterek hazırlanır.
Ülkemizde Engelli bireyler 3 guruba ayrılıyor;
Ortopedik engelli
%40 ve üzeri engelli
%90 ağır engelli şeklindedir.
Engel oranı hesaplama balthazar yöntemiyle hesaplanır. Bu yöntem şu şekilde çalışır,
Örnek;
Kişi %50 kalp yetmezliğinden % 20 tansiyon olduğunu düşünelim.
En yüksek oran 100’den çıkarılır 100-50=50,
Çıkan sonuç ikinci oranla çarpılır 50*20=1000,
Çıkan sonuç 100’e bölünür 1000/100= 10,
Çıkan sonuç en yüksek engel oranı ile toplanır ve engel oranı bulunur50+10= %60
3, 4 engel oranları varsa aynı şekilde devam edilir
Eğer kişi 60 yaş üstü ise %10 ekleme yapılır.

Bir cevap yazın